VOG en gedragsregels

Header-foto-word-lid-logo

Training

Proefles BMX

Een proefles is te boeken wanneer jouw dochter/zoon minimaal 5 jaar oud is en over een goede fietsbeheersing beschikt.

Via de onderstaande agenda kan een proefles ingeboekt worden. Tot snel!

Beveiligingscode:
security code
Vul beveiligingscode in:

Verzenden

VOG en gedragsregels

Algemene gedragsregels

 • Bij te laat komen op de training dient de crosser zich eerst te melden bij de trainer, de trainer beslist of hij/zij met de training kan meedoen.
 • Iedere BMX crossfiets dient voor de training gecontroleerd te zijn op eventuele gebreken. Deze moeten verholpen zijn, voordat de crosser aan de training gaat deelnemen.
 • Het is verplicht de baan te betreden met beschermende kleding (geen trainingsbroeken), handschoenen en helm. Hier mag alleen van worden afgeweken op aanwijzing van de trainer.
 • Het is verplicht om de juiste richting op te rijden, niet tegengesteld, op de juiste plaatsen de baan verlaten en niet aan de voorkant de startheuvel op te rijden. Hier mag alleen van worden afgeweken op aanwijzing van de trainer.
 • Tijdens het wachten op de startheuvel dient iedereen stil te zijn en te wachten op de tegels.
 • Tijdens de training is het niet toegestaan om in/bij de kantine te rusten en/of te drinken. Uitrusten en drinken kan gedurende de training op een door de trainer aangewezen plek en tijdstip.
 • Wanneer een crosser gedurende de training zijn/haar trainingsgroep even moet verlaten (om welke reden dan ook), moet dit aan de trainer gemeld worden.
 • Meldt een eventuele (lichte) blessure bij de trainer voorafgaand aan de training, zodat daar rekening mee gehouden kan worden gedurende de training.
 • Praten mag, maar luister wel naar de trainer wanneer hij/zij iets uitlegt.
 • Indien de trainer van mening is dat een crosser de sfeer van een training door zijn/haar gedrag negatief beïnvloedt, kan de trainer besluiten de betreffende crosser gedurende de training weg te sturen.
 • Indien een crosser aan de trainer heeft doorgegeven volledig met zijn/haar training te stoppen, is het niet meer toegestaan die training op een later tijdstip te hervatten.

Omgangsregels

Naast algemene gedragsregels tijdens de training is het belangrijk om omgangsregels te hebben. Deze omgangsregels bestaan uit algemene regels, maar ook gedragsregels die aangeven waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleiders en sporters.

Algemene omgangsregels

Wij vragen onze sporters, ouders en bezoekers de onderstaande algemene omgangsregels na te leven:

 • Ik sport samen met anderen en gedraag mij sportief.
 • Ik heb altijd respect voor de trainers, coaches en afgevaardigden (sporters, trainers en begeleiders).
 • Ik aanvaard de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet op grond van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties of op welke manier dan ook.
 • Ik scheld, treiter, pest, roddel niet en lach niemand uit.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld en ik bedreig de ander niet.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik blijf van andermans spullen af.
 • Ik help mee het complex en de omgeving schoon te houden.

Omgangsregels tussen sporters en trainers/begeleiders:

 • Ik maak mij niet schuldig aan seksuele intimidatie.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.
 • De trainer/begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De trainer/begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De trainer/begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De trainer/begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De trainer/begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De trainer/begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De trainer/begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.

FCV Schagen heeft geen eigen vertrouwenscontactpersoon, dus kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersoon van de bond (KNWU) en/of het Centrum Veilige sport.

Veilig sporten - KNWU

Centrum Veilige Sport Nederland