Algemene voorwaarden

Header-foto-word-lid-logo

Training

Proefles BMX

Een proefles is te boeken wanneer jouw dochter/zoon minimaal 5 jaar oud is en over een goede fietsbeheersing beschikt.

Via de onderstaande agenda kan een proefles ingeboekt worden. Tot snel!

Beveiligingscode:
security code
Vul beveiligingscode in:

Verzenden

Algemene voorwaarden en informatie FCV Schagen en omstreken

Juli 2020

Lidmaatschap FCV Schagen en omstreken:

De minimum leeftijd om lid te worden bij FCV Schagen is vijf jaar.
Een clublidmaatschap bij FCV Schagen wordt aangegaan voor het lopende kalenderjaar en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar, waarna automatisch verlenging van het lidmaatschap plaats zal vinden.

De verlenging vindt plaats, indien het lidmaatschap niet voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar, is opgezegd.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan via e-mail: Ledenadministratie Tevens zal dan het lidmaatschap van de KNWU door FCV Schagen worden stop gezet.

Contributie:

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks besproken in het bestuur en vervolgens voorgelegd en besloten in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Op deze pagina, Tarieven, staat het totaal lidmaatschap, - bij het aangaan van een lidmaatschap gedurende het lopende contributiejaar - , vermeld.

Jaarlijks zal de factuur en een betaalverzoek in november via de e-mail worden aangeboden. Dit betreft de factuur voor het volgende kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie moet voor 20 december van elk kalenderjaar betaald zijn. Het niet tijdig betalen van de contributie heeft tot gevolg dat de basislicentie bij de KNWU niet aangemeld wordt, hetgeen inhoudt dat het nieuwe lid, niet aan reguliere trainingen en wedstrijden kan deelnemen. Tevens is de crosser NIET verzekerd! Indien de contributie niet tijdig betaald is zal FCV Schagen een "boete" in rekening brengen. Deze "boete" is €14,00 t.b.v. de administratie kosten.

Er vindt geen restitutie plaats op de contributie.

Oud-leden of crossers, welke lid zijn bij een andere vereniging kunnen gebruik maken van de €5,00 (per les) regeling om een keer mee te trainen.
Hiervoor is een basislidmaatschap van de KNWU verplicht. Zonder basislidmaatschap is de crosser niet verzekerd en kan dan niet deelnemen aan de training bij FCV Schagen en omstreken.

Vrijwilligersbijdrage:

Om de baan en het terrein te onderhouden is het zeer regelmatig uitvoeren van onderhoud een vereiste. Tijdens de reguliere trainingen en wedstrijden moeten kantinediensten worden gedraaid. Ook is het schoonmaakwerk van groot belang. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Om die reden hanteren wij een verplichte vrijwilligersbijdrage van €80,00 per jaar per gezin. Dit is terug te verdienen door minimaal 10 uur werkzaamheden te verrichten voor de vereniging.

 • De werkzaamheden op en rond de baan worden soms op zaterdagochtend in groepsverband verricht maar kunnen ook individueel tijdens de reguliere trainingen worden uitgevoerd. Ten behoeve van het onderhoud van de baan en het terrein is er een klus- Whatsapp groep.
 • Voor het invullen van de reguliere kantinediensten is een groep vrijwilligers actief. Voor de korte communicatielijnen is er een kantine- Whatsapp groep.

Jaarlijks wordt het aantal vrijwilligers uren besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Vrijwilligerswerk tijdens wedstrijddagen zoals clubwedstrijden en NHC en BWC tellen niet mee.

Op alle ouders wordt een beroep gedaan om verplicht te helpen tijdens de BWC en NHC op de baan van FCV Schagen. Deze uren tellen niet mee voor de vrijwilligersuren, maar zijn van dusdanig belang om deze omvangrijke wedstrijden soepel te laten verlopen.

Basislidmaatschap/Licentie:

De vereniging meldt de crosser aan bij de KNWU aan. Zodra de crosser is aangemeld bent, wordt een e-mail verzonden vanuit van de KNWU.
Men ontvangt een inlogcode en wachtwoord. Door deze te activeren maakt men een profiel aan. Dit moet plaatsvinden om een basislidmaatschap te krijgen en om eventueel een licentie aan te vragen.
Iedereen ontvangt een basislidmaatschap. Daarnaast kan iedereen een licentie aanvragen. De prijs van de licentie, hangt af van de licentiekeuze.
Tevens dien je een pasfoto op te sturen of te uploaden, ten behoeve van het ledenbestand van de KNWU.
Voor het basislidmaatschap kan je een digitale pas op je smartphone opslaan, voor een wedstrijdlicentie ontvang een fysiek pas.

Basislidmaatschap:

Met een basislidmaatschap kun je deelnemen aan categorie III en IV wedstrijden. (club- interclubwedstrijden evenals afdelingskampioenschappen bij BMX fietscross).
Dit zijn:

 • IC2 (wedstrijden tussen 2 clubs)
 • NHC (Noord Holland Cup)
 • BWC ( BMXTrofee - West Competitie)
 • NKClubs ( Nationaal Kampioenschap Clubs, één wedstrijd in Nederland)

De crosser is verzekerd (voor Wettelijke aansprakelijkheid (WA), Persoonlijke Ongevallen (PO), en rechtsbijstand) tijdens reguliere trainingen en op weg van en naar een reguliere training of een wedstrijd.

Wedstrijdlicentie:

Deelnemen aan een categorie I (internationaal) of II (nationaal) wedstrijd vereist een licentie.
Internationaal, Bijv. een WK of EK. Nationaal de TC (Top Competitie) wedstrijden door Nederland.
Meer informatie hierover op de website van KNWU.

Stuurbordnummer:

Zowel bij een basislidmaatschap als bij een licentie krijg je een stuurbordnummer toegewezen door de KNWU.
De kleur van het stuurbord en het nummer, hangt af van de keuze, basislidmaatschap of soort licentie.
Om een stuurbord/zijbordnummer te verkrijgen moet je inloggen op "mijn KNWU" op de website van de KNWU.
Vervolgens ga je naar "profiel". Bij rennersprofiel vul je in fietscross 20" of 24" (24" is cruisers)
Daarna ga je in het menu naar chip/stuurbord, klik hier BMX stuurbord aan. Daarna kan je een nieuw stuurbordnummer aanvragen.
Iedere crosser is verplicht om tijdens wedstrijden een stuurbordnummer te hebben.
Stuur- en zijborden kan je op diverse plaatsen via het internet bestellen, bijvoorbeeld bij http://www.bmxplates.eu

Clubshirt:

Het clubshirt, dat verplicht is bij het rijden van wedstrijden zoals de clubwedstrijden, BWC en NHC, moet u tevens aanschaffen als u lid wordt bij FCV Schagen en omstreken. De kosten van het clubshirt worden per nieuw clubshirt bepaald. De kosten voor het clubshirt (éénmalig) worden gelijk gefactureerd met de kosten van het lidmaatschap.

Training:

Gedurende de zomertijd wordt op woensdag en vrijdag getraind. Voor de wedstrijdcrossers geldt de dinsdag ook als trainingsdag. In de wintertijd wordt alleen op de vrijdag getraind. In de winter geldt een winterstop vanaf medio december tot en met februari. De winterstopperiode wordt tijdig bekend gemaakt door het bestuur. Gelijk aan de zomervakantie van de basisscholen hanteren wij een zomerstop. Via de FCV Schagen Socie-App, website en sociale media, communiceren wij tijdig wanneer de reguliere trainingen weer aanvangen.
Een aantal keer per jaar wordt op vrijdagavond in plaats van de reguliere training een clubwedstrijd gehouden voor leden van FCV Schagen.

Bij onweer, hevige regen, een onbegaanbare baan en een buitentemperatuur van 25 graden of hoger wordt er niet getraind.

Als een training niet door gaat wordt dit gemeld via de FCV Schagen Socie-App, website en sociale media. Dit kan tot vlak voor de training gebeuren, dus kijk bij slecht weer of twijfel altijd de status op de website even na. Wij raden u aan om onze Facebookpagina te "liken en te volgen" om op deze manier de berichtgeving te kunnen blijven volgen.
Het kan voorkomen dat u onbedoeld toch voor een dichte deur komt te staan, wij doen er alles aan om dat te voorkomen.

Verantwoordelijkheid:

Voor crossers onder de 16 jaar geldt dat ouder(s) of verzorger(s) van de leden verantwoordelijk blijven. Dat betekent dat er tijdens de reguliere training minimaal één ouder of verzorger aanwezig is, of de crosser moet onder de verantwoordelijkheid vallen van volwassen familielid of de ouder(s) of verzorger(s) van een clubgenoot.

Trainingsindeling:

De groepsindeling wordt gemaakt door het trainersteam. De indeling kan gedurende het jaar wijzigen naar aanleiding van bijvoorbeeld een verbeterde inzet van de crosser met daarbij bijvoorbeeld een keuze voor een hogere competitie.
De groepsindeling wordt elke 6 maanden geëvalueerd en zo nodig worden wijzigingen doorgegeven aan de betreffende crosser en zijn/haar ouder(s) of verzorger(s).

Vrije trainingen:

Het kan ook voorkomen dat trainers verhinderd zijn, zelfs op het laatste moment. Wij doen er alles aan om op dat moment toch een trainingsmogelijkheid te bieden in de vorm van een vrije training. Op dat moment wordt alle groepen de mogelijkheid geboden om binnen een bepaald tijdsbestek gebruik te maken van de wedstrijdbaan. Tijdens de vrije training dragen we zorg voor toezicht op de baan en zorgen voor de aanwezigheid van een EHBO'er.

Fiets, helm en handschoenen:

Tijdens het gebruik van de 5x-rittenkaart mag je gebruik maken van een fiets, helm en handschoenen van de vereniging. Nadat je lid bent geworden moet je beschikken over eigen materiaal. We bieden als vereniging ook éénmalig een 10x-materiaalkaart t.b.v. het huren van materialen aan. Dan heb je 10 lessen extra de tijd om eigen materiaal aan te schaffen.

Kleding:

De crosser draagt zelf zorg voor een stevige crossbroek, shirt met lange mouwen, handschoenen bodyprotector en helm. Elleboogbescherming en evt. kniebeschermers zijn aan te raden, maar niet verplicht.
Joggingbroek en Jeans zijn verboden! Alleen tijdens proeflessen moeten crossers juist een spijkerbroek dragen, dan is een joggingbroek niet toegestaan.

Wedstrijden en reglementen:

Alle informatie hierover is terug te vinden op www.bmxwest.nl of de website van de KNWU.

 • Waar de wedstrijden zijn
 • De dagindeling per wedstrijd
 • Hoe laat je er moet zijn
 • Route beschrijving
 • Startlijsten ( na sluiting inschrijving)
 • Uitslagen
 • Foto's
 • Reglementen

Nieuwsbrief:

Onze nieuwsbrief verschijnt periodiek en wordt via e-mail aangeboden.

Wijzigingen:

Wijzigingen, zoals adreswijzigingen, graag doorgeven via: ledenadministratie

Parkeren bij FCV Schagen:

Houd bij het parkeren rekening met omwonenden en omliggende verenigingen en bedrijven. Keer niet op straat, omdat dit - met name in de wintertijd - als zeer hinderlijk wordt ervaren door omwonenden bij onze vereniging.

Rookbeleid bij FCV Schagen

Er wordt op het gehele terrein van FCV Schagen en omstreken niet gerookt tijdens de trainingsuren en wedstrijden. Hiervoor verwijzen wij u graag naar een plaats buiten het hek.